ข้อเสนอโครงงานของกลุ่ม

ข้อเสนอโครงงาน

1.ชื่อโครงงาน การทำพิซซ่าแบบง่ายๆ

2. ทีมพัฒนา

1. นางสาวพีรยา    กิวัฒนา เลขที่ 23 ชั้นม.6/1(พ)

2. นางสาวรติพร   ใจยศ     เลขที่ 25  ชั้นม.6/1(พ)

3.นางสาวสุพิชชา  คำอุ่น   เลขที่ 35 ชั้นม.6/1(พ)

3. อาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูอริสรา   สะสม

4. หลักการและเหตุผล

พิซซ่า (อิตาลี: Pizza) เป็นอาหารอิตาเลียนและฟาสต์ฟู้ดประเภทหนึ่ง ซึ่งชาวอิตาลีเป็นผู้คิดค้น มีลักษณะเป็นแป้งแผ่นกลมแบนราดด้วยซอสมะเขือเทศ แล้วทำให้สุกโดยการอบในเตาอบ ปัจจุบัน พิซซ่าเป็นอาหารยอดนิยมของผู้ชื่นชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วโลก  และมักจะมีจำหน่ายในภัตตาคาร ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง รวมถึงในหน้าพิซซ่า มักจะถูกคิดค้นให้สำเร็จจากผู้ขาย ซึ่งเราอาจจะชอบส่วนผสมอย่างหนึ่ง แต่อาจไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งในหน้าพิซซ่านั้นก็ได้ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาจึงศึกษาการทำพิซซ่าแบบง่ายๆ ที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน แล้วทำเป็นวีดีโอ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ชมไม่ต้องจ่ายค่าพิซซ่าแพงๆอีกต่อไป รวมถึงสามารถทำ พิซซ่าหน้าที่ตัวเองชอบได้ตามต้องการ

5. จุดประสงค์ของโครงงาน

1.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำอาหารของทั้งผู้พัฒนาและผู้ชม

2.      เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำพิซซ่าแบบง่ายๆ ให้กับผู้ที่สนใจ

3.      เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ตัดต่อวิดีโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

5.      เพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรบุคคลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำพิซซ่า

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำพิซซ่า ไปทำพิซซ่าที่ตนชื่นชอบเองได้

3.      สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

7. ขอบเขตของการศึกษา

1.      ศึกษาวิธีการทำพิซซ่าอย่างง่ายจากอินเตอร์เน็ต

2.      ตัดต่อวีดิโอโดยใช้โปรแกรม Ulead videoStudio

3.      ตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS3

4.      เว็บไซต์เผยแพร่ คือ www.wordpress.com

5.      เว็บไซต์รูปภาพคือ http://www.flickr.com

6.      เว็บไซต์วีดิโอคือ www.youtube.com

8. ขั้นตอนดำเนินการศึกษา

1.     ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำพิซซ่าจากอินเตอร์เน็ต

2.     จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ

3.     จัดทำเว็บไซต์

4.     นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติ วันที่ สถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงงาน
ขั้นเตรียม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำพิซซ่าจากอินเตอร์เน็ต 1-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนศรี-สวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นปฏิบัติงาน จัดทำวีดิโอ และตัดต่อวีดิโอ 9  พฤศจิกายน-27 ธันวาคมพ.ศ.2553 โรงเรียนอยู่วิทยา คณะผู้จัดทำ
ขั้นสรุปผล จัดทำเว็บไซต์ 6 ธันวาคม พ.ศ.2553-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ
ขั้นเตรียมนำเสนอผลงาน นำเสนอข้อมูลโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร คณะผู้จัดทำ

9. ระยะเวลา

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

10. สรุปผลการศึกษา

จากการจัดทำและเผยแพร่โครงงานเรื่อง การทำพิซซ่าอย่างง่าย ทำให้ทางคณะผู้จัดทำและผู้ชมที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับการทำพิซซ่า สามารถทำพิซซ่าเองได้ ตลอดจนผู้จัดทำมีความรู้และทักษะกระบวนการการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการจัดทำเว็บไซต์จากคุณครูอริสรา  สะสมที่ได้ให้ความรู้ตลอดมา สามารถจัดทำวีดิโอและนำไปเผยแพร่ได้ มีผู้ชมเข้ามาชมและให้คำติชมพอสมควร ซึ่งหากมีผู้เข้าชมมากขึ้นและนำไปปฏิบัติก็อาจจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดพลังงานได้

11. ประโยชน์ที่ได้รับ

1.      ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำพิซซ่า

2.      ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำพิซซ่า ไปทำพิซซ่าที่ตนชื่นชอบเองได้

3.      ช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

4.      ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

12. ข้อเสนอแนะ

การจัดทำใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และเวลาในการเผยแพร่ รวมถึงโอกาสในการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย หากสามารถนำไปเผยแพร่ได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

13. การเขียน story board


Advertisements

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s