บทที่ 5 สรุปผล

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้พัฒนาและผู้ชม มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำพิซซ่า
  2. ผู้ชมและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้การทำพิซซ่า ไปทำพิซซ่าที่ตนชื่นชอบเองได้
  3. ช่วยแก้ปัญหาการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  4. ผู้พัฒนามีทักษะความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ การตัดต่อวีดิโอ และการทำเว็บไซต์เผยแพร่

 

ข้อเสนอแนะ

            การจัดทำใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และเวลาในการเผยแพร่ รวมถึงโอกาสในการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย หากสามารถนำไปเผยแพร่ได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ

             ขอขอบพระคุณ…

1. คุณครูอริสรา  สะสม ที่กรุณาให้คำปรึกษาและแนะนำมาโดยตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน จนทำให้โครงงานเรื่องนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

2. โรงเรียนอยู่วิทยา เลขที่ ๑๕๔/๖  ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมือง  

     จังหวัดน่าน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์การทำพิซซ่า

3. นายกฤตนัย  อารินทร์ ที่ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำวีดิโอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s