ความคิดเห็นของกลุ่มผู้พัฒนา

ความคิดเห็นของนางสาวรติพร  ใจยศ

ในการจัดทำสื่อวีดิโอเรื่อง การทำพิซซ่าอย่างง่าย กลุ่มของข้าพเจ้าได้แบ่งงานกันให้รับผิดชอบในแต่ละส่วน โดยข้าพเจ้ารับหน้าที่เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์เนื่องจากชอบตกแต่ง และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์wordpress  ซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้าง มีความสับสนในการจัดทำพอสมควร ซึ่งเมื่อติดขัดในการจัดทำก็ พยายามลองผิดลองถูก เรียนรู้เว็บไซต์ด้วยตนเอง หากสุดวิสัยจริงๆ จึงนำไปถามคุณครู ข้าพเจ้ารู้สึกดีที่ได้จัดทำเว็บไซต์และวีดิโอ ที่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับการจัดทำพิซซ่า ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเคยทำ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำพิซซ่า และสามารถนำไปทำทานเองได้ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์มากขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน ซึ่งก็หวังว่าผู้ที่ได้รับชมสื่อจากเว็บไซต์ ก็สามารถทำตามได้  และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานด้วย

ความคิดเห็นของนางสาวพีรยา  กิวัฒนา

ในการจัดทำสื่อวีดีโอเรื่อง การทำพิซซ่าอย่างง่าย  สมาชิกในกลุ่มได้แบ่งงานกันทำตามความถนัดของตน โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน ให้ทำในส่วน รูปภาพ วีดีโอ และ story board  ซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัส และมีปัญญาเกี่ยวกับการจัดทำในโปรแกรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดยการสอบถามผู้รู้ และ ค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ จนทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การทำงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ตัวข้าพเจ้าเอง และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานชิ้นนี้จะได้รับความชื่นชอบ และสามารถปฏิบัติตามได้อีกด้วย

 

ความคิดเห็นของนางสาวสุพิชชา  คำอุ่น

ในการจัดทำสือวีดีโอเรื่อง การทำพิซซ่าอย่างง่าย กลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันจักทำอย่างตั้งใจในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มทำงาน จนถึงสิ้นสุดการทำงาน เพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีออกสู่สายตาของผู้ที่สนใจ ในการศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อวีดีโอที่เราจัดทำขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความพยายาม และความอุตสาหะอย่างมาก จึงได้ผลงานชิ้นนี้ออกมา กลุ่มของข้าพเจ้าขอขอบคุณ อาจารย์ อริสรา สะสม และ เพื่อนๆทุกคน ที่ให้คำแนะนำ ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆตลอดมา และข้าพเจ้าหวังว่า ผลงานวีดีโอสื่อชิ้นนี้ จะสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษา และสนใจในเรื่องการทำพิซซ่าอย่างง่าย ผ่านสื่อวีดีโอไม่มากก็น้อย หากสื่อวีดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

ยังไม่มีความเห็น

Comments RSS TrackBack Identifier URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s